EVDE BAKIM ÜCRETİ/EVDE BAKIMA DESTEK YARDIMI

                                                                                    EVDE BAKIM ÜCRETİ/EVDE BAKIMA DESTEK YARDIMI
 

Evde Bakım Ücreti/Evde Bakıma Destek Yardımından Faydalanma İşlemi İçin Nereye Başvuru Yapılır Ve Hangi Mevzuat İle İşlem Yapılır?
 

 • Bakım ihtiyacı olan engellilerin evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından faydalanması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.  Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında işlem yapılmaktadır. Bu hizmet evde bakıma destek yardımı olarak sosyal yardım niteliğinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görev alanına verildiğinden (Temmuz 2015) SYGM tarafından yeni Yönetmelik hazırlanmış olup henüz yürürlüğe girmemiştir.
 
Evde Bakım Ücreti/Evde Bakıma Destek Yardımından Yararlanma Koşulları Nelerdir?
 
 • Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.
 • 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.
 • Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.
 
Bakım İhtiyacı Olan Engellilere Ödenen Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım Destek Yardımı Tutarı Nasıl Ve Ne Kadar Ödenmektedir?
 
 • Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımı her bir engelli için her ay 10.000 gösterge rakamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödenir.
 
Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım Destek Yardımı Başvurusu Sırasında Yanınızda Bulundurmanız Gereken Belgeler Nelerdir?
 
 1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu
 2. Engelliye ait 2 (iki) adet fotoğraf
 
Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım Destek Yardımı Başvurusu İçin İstenecek Olan Belgeler Nelerdir?
Bu bölümde belirtilen belgeler, müracaat eden kişi (bakıcı) ve engellinin aile, ekonomik yapı vb. ile değişebildiğinden, bu belgelerden hangilerinin isteneceği müracaatınız sırasında ilgili görevli tarafından size bildirilecektir.
 
 1. İl Müdürlüğümüzden Yerleşim Yeri Belgesi (Engelli ve Bakım yapan için)
 2. İl Müdürlüğümüzden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 3. 18 yaşından büyükler, kısıtlı olmayı gerektirenler ya da anne babası olmayanlar için Vasi Kararı
 4. Anne-babanın boşanmış olması halinde; boşanmaya ilişkin Mahkeme Kararı Fotokopisi
 5. RAM’den; özel eğitime ihtiyacının olup olmadığını belirten öneri hakkında alınan rapor
 6. Var ise bakım yapacak akrabanın öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi
 7. Gelir ve Mal varlığı Beyan Belgesi
 8. Belirtilen bankadan, bakıcı adına hesap açılması ve açılan hesaba ait hesap cüzdan fotokopisi
 
Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım Destek Yardımı Başvurusu Kabul Edilen Bakıcıların Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?
Bakıcı, Bakım Görevini üstlendiğinde aşağıda belirtilenleri kabul ve taahhüt etmiş olur.
 
 1. Engelliye verdiği bakım hizmetini bir başkasına devretmeyeceğini ve bakım hizmetini bir başkasıyla paylaşmayacağını;
 2. Bakıcı olarak adına yatırılan evde bakım ücreti ile banka ve kart bilgilerini bir başkasıyla paylaşmayacağını;
 3. Engelliye, tarafına bir nüshası verilen “Bakım Planı” na uygun bakım hizmeti vereceğini;
 4. Gelirinin net asgari ücretin 2/3’ünü aşması halinde durumu Müdürlüğümüze bildireceğini;
 5. Engelli ile aynı evde yaşayan kişi ya da kişilerin sürekli ya da süreli bir işe girmesi sonucunda gelir durumlarında meydana gelen değişiklikleri en geç “15 gün” içerisinde;
 6. Bakım hizmeti verdiği engellinin çalışmaya başlaması halinde durumu en geç “15 gün” içerisinde;
 7. Bakım hizmeti verdiği engellinin evlenmesi ya da boşanması halinde durumunu en geç “15 gün” içerisinde;
 8. Bakım hizmeti verdiği engellinin vefat etmesi halinde durumu “Ölüm Belgesi” ile “15 gün” içerisinde;
 9. Bakım hizmeti verdiği engelliye ait “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun “Süreli” olması halinde raporun süresi bitiminde;
 10. Bakım hizmeti verdiği engelliye ait yeni bir “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” çıkarılması halinde yeni raporu “15 gün” içerisinde;
 11. Bakım hizmeti verdiği engellinin ağır engelli olma durumunun yeni alınan raporla ortadan kalkması halinde durumu “15 gün” içerisinde;
 12. Engelli ve onunla birlikte aynı evde yaşayan kişi ya da kişilerin mal (Ev, araba, arsa, tarla, hayvan, vb.) edinmeleri ya da satmaları durumunda belgeleri ile birlikte durumu en geç “15 gün” içerisinde;
 13. Engelli ve onunla aynı evde yaşayan kişi ya da kişilerin sayısında bir değişiklik olması halinde durumu en geç “15 gün” içerisinde;
 14. Engelli ile birlikte yeni bir adrese taşınılması halinde durumu en geç “15 gün” içerisinde

Müdürlüğümüze bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.