UŞAK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR


GENEL BİLGİLER
          Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezimizde görevlendirilmek üzere 6 Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
          Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP görevlisine asgari ücretin %110 fazlası ücret ödenecek ve ilave olarak yemek + yol ödenecektir.
          Başvurular 27 Mart-21 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, istenilen belgeler ile Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
            ASDEP alımı yapılacak olan ihale sürecinin sonuçlanması durumunda geçerli olacaktır.
Not:Teknik Şartname 6.Madde 9.bendi ‘Aile Sosyal Destek faaliyetlerinin tercihen bir kadın bir erkekten olmak üzere en az ikişer kişilik ekiplerce yapılmasını sağlar. Personel temin sürecinde de buna ilişkin tedbiri alır’ denildiği için. 6 Danışma Yönlendirme/ASDEP görevlisi elamanı alımı yapılacağı için 3 erkek- 3 kadın seçilecektir. KPSS Puan sıralaması erkek ve kadın ayrı ayrı yapılacaktır. 15 erkek ve 15 kadın aday asil listeye alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olan,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan, 
 7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
 10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)
 
BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
 1. Başvuru formu link üzerinden alınabilir http://usak.aile.gov.tr/data/58d51af56914073a14a5b9d7/form.docx TIKLAYINIZ.
 2. Sağlık Raporu (Aile Hekiminden de alınabilir)
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. İkametgah Belgesi (ikamet şartı aranmamaktadır)
 5. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Lisans Diploma Fotokopisi (belgenin aslı başvuru esnasında görülecektir)
 7. KPSS Sonuç Belgesi
 8. Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkek Adaylar İçin)
 9. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf


BAŞVURU ADRESİ
Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi No:48 Uşak