Zafer Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek

Zafer Kalkınma Ajansı tarfından  TR33 Bölgesi illerinin (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak) beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik olarak 03.03.2017 tarihi itibarıyla 2017 Yılı  Teknik Destek Programı  ( 2017TD) uygulamaya konmuştur. Program kapsamında eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetleri desteklenecektir. Programın bütçesi 1 Milyon TL olup başvurular iki aylık dönemler halinde 29.12.2017 tarihine kadar kabul edilecektir. Program hakkındaki duyuru metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
http://www.zafer.org.tr/downloads/2017td.pdf